You are here:

Sprawdziany

Sprawdziany rozdzielone w działach na portalu Sprawdziany.net
Sprawdziany rozdzielone w kategoriach w serwisie Sprawdziany.net pozwalają prędko obeznać się w tym, co umieszczone jest na portalu. Do podkategorii takich wliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Poszczególne sprawdziany zostały aktualizowane na aktualny rok szkolny, odpowiednio z obowiązującą reformą nauczania. Wystarczy wybrać sprawdzian z dyscypliny z jakiej ktoś się uczy. Oglądając później odpowiedzi do sprawdzianów można usystematyzować wiedzę i mieć lepsze wyniki. Spora baza sprawdzianów wspiera uczniów w tym, by rozszerzali wiedzę i mieli lepsze oceny. I z tego powodu uczniowie chętniej niż w przeszłości przygotowani są do nauczania online. Portal jest uważany za potrzebny, zarówno przez uczniów, jak i przez opiekunów, jakim będzie zależało na tym, by ich dzieci miały wzorowe oceny. Dobrze będzie więc doceniać, że pojawia się na nim o wiele więcej sprawdzianów.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top