You are here:

Roman Ziemian: prominentny biznesmen, działający dla rozpowszechniania kultury

Roman Ziemian to twórca platformy społecznościowej, łączącej przedsiębiorców prosperujących w dyscyplinie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu wielopoziomowego FutureNet. Fundator Roman Ziemian kierowca od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną, kulturalną i edukacyjną w wielu krajach. Dla przykładu, kupno drogocennych skrzypiec Stradivariusa uzasadnił uwielbieniem do muzyki. Zależało mu również na tym, aby rodzimi muzycy mieli okazję do rozwoju, w trakcie korzystania z tych cudownych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który stwierdził, że teraz już nie ma mowy o tym, aby rodzimi artyści byli traktowani pobocznie na arenie międzynarodowej. Roman Ziemian tym działaniem dowiódł, że z chęcią popiera akcje kulturalne oraz sportowe. Zabytkowe skrzypce Stradivariusa są znakiem tego, że przedsiębiorca zabiega o rodzimą kulturę.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top